Kampanjan säännöt

Elovena keräilykampanja

Kampanjan säännöt

Elovena-kampanjan säännöt

1. JÄRJESTÄJÄ
Kampanjan järjestää Ravintoraisio Oy, PL 101, 21201 Raisio
(myöhemmin “Järjestäjä”).

2. OSALLISTUMISOIKEUS
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset yksityishenkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän kampanjan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin. Kampanjaan hyväksytään Suomessa tehtyjen kampanjaan kuuluvien Elovena-tuotteiden ostojen kuitit ajalta 1.–31.5.2021.

3. KAMPANJAAN KUULUVAT TUOTTEET
Kampanjaan kuuluvat kaikki Elovena Välipalakeksit (250–300 g) lukuun ottamatta gluteenittomia Välipalakeksejä. Näet kampanjaan kuuluvat tuotteet osallistumissivulta.

4. KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN
Kampanjaan osallistutaan lataamalla osallistumissivulta saatavalle sähköiselle lomakkeelle ostoskuitit kahdesta (2) kampanja-aikana ostetusta ja kampanjaan kuuluvasta Elovena-tuotteesta. Kuitiksi käy joko valokuva paperikuitista tai sähköinen kuitti. Ostoskuitissa tulee näkyä kampanjaan kuuluva Elovena-tuote, ostoaika ja päivämäärä. Kampanjaan on mahdollista osallistua useammalla lomakkeella, mutta kutakin peltirasiaa kohden osallistujan on täytettävä aina uusi lomake. Kuitteja voi lomakkeelle ladata kerralla siis enintään kaksi. Mikäli olet ostanut neljä tuotetta, ja tiedot niistä ovat yhdellä kuitilla, voit täyttää kaksi lomaketta ja liittää molempiin saman kuitin. Mikäli tuotteita on samalla kuitilla enemmän kuin neljä, toimi kuten edellä ohjeistettu.

5. KAMPANJA-AIKA
Kampanja on voimassa 1.5.2021 alkaen siihen asti kun peltirasioita riittää, korkeintaan 31.5.2021 klo 23.59 asti. Peltirasioita on vain rajoitettu määrä. Kuvat ostoskuiteista on syötettävä kampanjasivulle kampanja-aikana. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Kampanjaan osallistuminen edellyttää henkilötietojen, kuten osallistujan postiosoitteen sekä sähköpostiosoitteen antamista. Osallistujan antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan kampanjan toteuttamiseen ja tiedot poistetaan kampanjan päätyttyä, kun Elovena-rasia on toimitettu. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme (www.raisio.com).

7. KERÄILYTUOTE JA SEN TOIMITTAMINEN
Keräilytuote on metallinen peltirasia, johon on painatettu Elovena-logo. Uniikin Elovena-rasian arvo on noin 7 €. Elovena-rasiaa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuksi hyödykkeeksi.

Elovena-rasia toimitetaan kampanjan loputtua kesä-heinäkuun 2021 aikana osallistujan antamaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen kirjeenä. Mikäli peltirasiaa ei voida toimittaa kirjeenä tai osallistuja ei nouda toimitusta postitoimipaikastaan saamien ohjeiden mukaisessa määräajassa, Järjestäjä ei vastaa noutamattomien lähetysten uudelleen lähettämisestä eikä kuluista.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai postitusta ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa osallistujalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Elovena-rasiaa. Järjestäjä ei vastaa Postin kadottamista tai vaurioittamista lähetyksistä. Järjestäjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta keräilytuotetta osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Osallistujan tulee säilyttää käyttämänsä kuitit keräilytuotteen vastaanottamiseen asti. Keräilytuotteita on rajallinen erä ja ne postitetaan siinä järjestyksessä, kun osallistumiset ostokuitteineen on vastaanotettu.

8. JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Kampanjaan osallistuja vastaa muista mahdollisista Elovena-rasian vastaanottamiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Osallistuja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai keräilytuotteen vastaanottamisesta. Osallistuja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen keräilytuotteen myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai keräilytuotteen lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä säännöissä mainitun keräilytuotteen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

9. MUUT EHDOT
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä markkinointimateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, kampanjan yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seurauksista.

Kampanja ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin tai Twitteriin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median.

10. YHTEYDENOTOT
Kampanjaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä Järjestäjän kuluttajapalveluun raisio.com/kuluttajapalvelu tai (02) 443 2022 (ti-to 8-11).