Elovena Kaurajuoma kahviin hiilijalanjälki

Elovena kaurajuoma kahviin baristaElovena kaurajuoma kahviin barista

Elovena Kaurajuoma kahviin hiilijalanjälki

Elovena barista kaurajuoma

Hiilineutraalilla energialla tuotettu

Elovena® Kaurajuoma kahviin valmistetaan suomalaisesta gluteenittomasta kaurasta, hiilineutraalilla energialla Raisiossa, Varsinais-Suomessa. Samassa tehtaassa valmistuvat myös Elovenan muut kaurapohjaiset juomat, lusikoitavat välipalat sekä kauraruoka-tuotteet. Kaikki käyttämämme sähkö, lämpö ja teollisuushöyry tuotetaan hiilineutraalilla energialla: tehtaan lämpö ja höyry saadaan omasta bioenergialaitoksestamme, jossa käytetään puuhaketta eli uusiutuvaa energiaa, ja tehdasalueen sähkön hankimme hiilidioksidivapaana eli muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettuna.

Kaurajuoma kahviin hiilijalanjälki

Kaurajuoma kahviin hiilijalanjälki

Olemme laskeneet Kaurajuoma kahviin 1l -tuotteen hiilijalanjäljen, joka kuvaa tuotteen koko elinkaaren aikaista ilmastovaikutusta aina viljan viljelystä kaupan varastoon saakka. Hiilijalanjälkilaskelma sisältää tuotteen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, mm. CO2 (hiilidioksidi), CH4 (metaani) ja N2O (Dityppioksidi) muutettuna CO2e-hiilidioksidiekvivalenteiksi. Hiilijalanjälkeen lasketaan siis tuotteen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen yhteismäärä hiilidioksidiksi muutettuna (CO2e).

Elovena Kaurajuoma kahviin 1l hiilijalanjäljen on laskettu olevan 0,32 kg CO2e:ta pakattua tuotetta kohden kiloina, josta juoman osuus on 0,25 kg CO2e, pakkauksen osuus 0,05 kg CO2e ja valmiin tuotteen kuljetuksen osuus 0,02 kg CO2e. Laskemamme luku kertoo, montako kiloa CO2e:ta muodostuu pakattua Kaurajuoma kahviin -tuotetta kohden.

Laskelmat on tehnyt meille riippumaton asiantuntijaorganisaatio VTT. Laskelmissaan se on mukaillut ISO-standardeja (ISO 14040, ISO 14044 ja ISO 14067) ja käyttänyt kasvihuonekaasujen CML2001-vaikutusarviointimenetelmää.

Kaurajuoma kahviin -tuotteelle laskettu hiilijalanjälki on verrattain vähäinen, mutta teemme silti jatkuvasti töitä sen eteen, että saisimme pienennettyä tuotteidemme hiilijalanjälkeä entisestään. Seuraavassa kappaleessa kerromme tästä tarkemmin.

Hiilijalanjäljen muodostuminen

Olemme pyrkineet huomioimaan hiilijalanjälkilaskelmassamme mahdollisimman kattavasti koko tuotteen elinkaaren. Laskelmamme sisältää vaikutukset alkutuotannosta kaupan varastolle asti.

Kaurajuoma kahviin -tuotteen hiilijalanjälki muodostuu koko sen elinkaaren aikana vaikuttaneista tekijöistä. Suurin osa tuotteen ilmastopäästöistä syntyy kauran viljelystä. Tuotteen hiilijalanjälkeen vaikuttaa kauran tuotannon (55 %) lisäksi mm. muiden raaka-aineiden (22 %) sekä pakkauksen (18 %) ja kuljetuksen (5%) päästöt. Oheisesta kuvasta näet, mitkä tekijät tuotteen hiilijalanjälkeen vaikuttavat ja missä suhteessa. Mitä suurempi kuvan elementti on, sitä suurempi vaikutus sillä on hiilijalanjälkeen. Esimerkiksi kauran alkutuotannon eli viljelyyn liittyvien tekijöiden merkitys on moninkertainen veteen liittyviin tekijöihin verrattuna.

Laskentatapoja on monia, joten seuraamme aktiivisesti asiaa ja teemme tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia laskentatapaan.

Raisio on tehnyt pitkäjänteistä työtä yrityksen omien ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja sitoutunut siirtymään kaikissa tuotantolaitoksissaan hiilineutraalin, niin kutsutun päästöttömän energian, käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Hiilijalanjälki muodostuu kuitenkin koko tuotteen elinkaaresta, ja olemme tehneet toimenpiteitä myös kokonaishiilijalanjälkemme pienentämiseksi: käytämme valmistuksessa hiilineutraalia energiaa, hyödynnämme tehokkaasti tuotantojen sivuvirtoja, lisäämme uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä pakkauksissa, minimoimme hävikkiä ja hankimme viljaraaka-aineen läheltä. Kokonaisjalanjäljen pienentämiseksi tarvitsemme kuitenkin yhteistyötä koko toimitusketjun kanssa ja tähän haasteeseen olemmekin valmiita tarttumaan!

Katse tehtaanporttien ulkopuolelle

Olemme Raisiolla tehneet jo pitkään töitä oman toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja vuonna 2021 aloitimme työt edistääksemme ilmastotekoja myös omien tehtaanporttien ulkopuolella.

Yhdessä Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa tehdyssä, koko yritystason toimitusketjua koskevassa hiilijalanjälkilaskelmassa, eli Scope 3 -laskelmassa, tunnistimme toimitusketjun merkittävimmät hiilidioksidipäästöjen lähteet ja sen pohjalta olemme määritelleet tarkemmat vähennystavoitteet ja toimenpiteet.

Yksittäisen tuotteen, kuten Elovena Kaurajuoma kahviin hiilijalanjälkilaskelma on yksi keino testata ja seurata käytännössä, miten Scope 3 -päästöjen vähentämiseen tähtäävät keinot toimivat.